Eleman Arıyorum
     İş Arıyorum
 ANKET 
En Çok Hangi Hastalıktan Korkarsınız?
 Kanser
 AİDS
 Alzheimer
 Parkinson
 Multipl Skleroz
 Hepatit
 Diğer

 DUYURULAR
Web sitemiz yeni şekliyle yayına girmiştir..istek ve önerilerinizi lütfen bizimle paylaşınız..

 E-BÜLTEN
 E-Bültenimize mail adresinizi ekleyerek gündemi takip edebilirsiniz.
  E-Mail
 
Yaşlanan Toplum
Ne yazık ki yaşam süresinde görülen bu artış eğilimiyle sağlık koşulları arasında bir koşutluk yoktur.

 


Yaşam süresinin 100 yıldır günde 5 saat, 10 yılda 2.2 yıl gibi çarpıcı bir hızla arttığı görülmektedir. Kazanılan ek yıllar genellikle güçsüzlük, hastalık ve bunaklıkla geçmektedir. Bu durum insanlar açısından çok ciddi sonuçları da beraberinde getirmektedir.

İnsan yaşamı daha önce hiç görülmemiş, hakkında pek bir şey bilinmeyen yepyeni bir boyut kazanmaktadır. Ne yazık ki yaşam süresinde görülen bu artış eğilimiyle sağlık koşulları arasında bir koşutluk yoktur.

Britanya’da yapılan bir çalışmada 1991 ile 2001 yılları arasında yaşam süresinde 2,2 yıllık bir artış gerçekleşmesine karşın sağlıklı yaşam süresinde yalnızca 0,6 yıllık bir artış olduğu, fazladan yaşanan 1,6 yıllık süreyi insanların çoğunlukla hastalıklarla boğuşarak geçirdikleri saptanmıştır.

Hızlı yaşlanma süreci ile gelişebilecek sorunları önlemeye yönelik olarak geliştirilen Yaşlanma 2002- Uluslararası Eylem Planı; “her yerde insanların güvenli ve saygın şekilde yaşlanmalarını ve toplumlarında bütün haklara sahip bir vatandaş olarak yaşamaya devam etmelerini garanti etmeyi” amaçlamaktadır.

Eylem planına göre, 21. yüzyılda hızlı yaşlanma süreci ile karşılaşılabilecek sorunların azaltılması için sektörlerin tümünde bütün düzeylerde tutum, uygulama ve politikalarda değişiklikler gerekmektedir.

Yaşlanan nüfusun bakım, tedavi ve sosyal gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik uygun politikaların geliştirilememesi, ihtiyaçların yeterince karşılanmamasına ve ihtiyaçlara yönelik harcamalarda artışa neden olmaktadır.

Ülkemizde de doğumda beklenen yaşam süresi giderek artmakta olup, bu sürenin 2010 yılı için kadında 73.8 yıl, erkekte 69.0 yıl olması beklenmektedir. 65 ve üzeri yaş grubunun toplam nüfusumuza oranı 2000 yılında %5.6 iken bu oran 2007 yılında %6.8’e yükselmiştir.

Yaşlanma konusunda toplumsal düzeyde değerlendirme yapılırken yaşlı nüfusun toplumdaki payı %7-10 arasında olduğunda yaşlı nüfus nitelemesi yapılmaktadır. Yaşlı nüfusun toplumdaki payı %10’dan fazla olduğunda çok yaşlı nüfus ifadesi kullanılmaktadır.

Ülkemizde yaşlı bakımı; yaşlı nüfustaki artış, ailede yaşlıların bakımında önemli rol oynayan kadınların çalışma yaşamına katılması, çekirdek aileye dönüşüm sonucunda konutların küçülmesi, kamu kaynaklarından sağlık hizmetlerine ayrılan payın ihtiyacın çok gerisinde olması gibi nedenlerle ciddi bir sorun olmaya adaydır.

2002 yılında Sağlık Bakanlığımız tarafından “sağlıklı ve aktif olarak yaşlanan bir toplum” oluşturmak amacıyla “Ulusal Yaşlı Sağlığı Programı” geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir. Ulusal yaşlı sağlığı programına ilişkin hedef ve stratejiler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

- 2020 yılına kadar yaşlıların daha sağlıklı olmalarını ve toplum içinde daha aktif rol almalarını sağlamak.

- 2020 yılına kadar kendi kendine yeter ve toplumda aktif olarak yaşayabilen 70 ve üzeri yaşlardaki bireylerin oranını en az %50 arttırmak.

- Sağlık personelinin yaşlıların sağlık sorunları konusunda mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının geliştirilmesi.

- Yaşlılara hizmet sunumunda sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesi.

- Yaşlıların sağlık ocaklarının rutin izleme kapsamına alınması.

- Yaşlıların ülke koşullarına uygun evde bakımına yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

- Yaşlıların sağlıklı beslenme, kronik hastalıklar ve akılcı ilaç kullanımı konularında bilgilendirilmesi.

Ülkemiz “Ulusal Yaşlı Sağlığı Programı” hedef ve stratejileri toplam nüfus içindeki oranı giderek yükselen yaşlı nüfusun daha sağlıklı olmalarını ve toplum içinde daha aktif rol almalarını sağlamaya yöneliktir. Köşe Yazıları
   
Belgin Temur
Dadı, Bakıcı Ve Bebek
Olcay Neyzi
Bebek Ve Çocuk Sağlığı
Ayhan Usta
Esneklik Ve Uyum
Burada Yazmak İstermisiniz
Burada Yazmak ?stermisiniz I

  Hastabakıcı.net Damla İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Temizlik Gıda Bilişim Sanayii Tic.Ltd. Şti. ne bağlı bir sitedir. Damla İnsan Kaynakları Ltd. Şti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, 22/12/2005 tarihli 100 sayılı izin belgesiyle faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı Türkiye İş Kanunu gereğince iş arayanlardan menfaat sağlanması ve ücret alınması yasaktır.